ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Διοργανωτής

Το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που λειτουργεί ως μια ανοιχτή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα επικοινωνίας που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό, με στόχο την επίτευξη της Κοινωνικής Συνοχής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το QualityNet Foundation:

 • Υποστηρίζει  τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω μιας σειράς προγραμμάτων και εργαλείων, να ενσωματώσουν την υπεύθυνη καταγραφή πρακτικών και δράσεων στην επιχειρηματική τους στρατηγική, με σκοπό τη θετική επίδραση στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
 • Χτίζει αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την υλοποίηση μεγάλης εμβέλειας πρωτοβουλιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στην κάλυψη εθνικών αναγκών σε ότι αφορά την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών από τους πολίτες και τους καταναλωτές, μέσω της λειτουργίας του Δικτύου Ενεργών Πολιτών, το οποίο  ενθαρρύνει και επιβραβεύει την υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλες τις εκφάνσεις της.

Παράλληλα, το QualityNet Foundation  έχει στόχο να  συμβάλλει στην ενσωμάτωση δεικτών ως στοιχείων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών στην επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το QualityNet Foundation  συνεργάζεται από το 2005 με το Global Reporting Initiative για τη μετάφραση και ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες G3, των πιο ευρέως διαδεδομένων και κοινώς αποδεκτών κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών  Απολογισμών.

Με αυτά τα δεδομένα, τo QualityNet Foundation αναλαμβάνει την πρωτοβουλία δημιουργίας μίας διαδικασίας επιβράβευσης της προσπάθειας που αναπτύσσουν σχετικά ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί με τη θεσμοθέτηση των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainability Awards.


Copyright © 2010 - 2018- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media