ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Αρχική  : O θέσμος : Το Πλαίσιο
Το Πλαίσιο

Η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων προκλήσεων κάνει περισσότερο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη συμμετοχής και κινητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement) για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου  πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία συνολικής καταγραφής και αποτύπωσης των πρωτοβουλιών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι, αναμφίβολα, ο Απολογισμός Βιωσιμότητας (ή Κοινωνικός Απολογισμός ή Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας).  Αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας και διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός μετουσιώνει τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε πολιτικές και πρακτικές, που μακροπρόθεσμα οδηγούν στον περιορισμό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και στον πολλαπλασιασμό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την επιχειρηματική λειτουργία του


Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media