ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ο Δείκτης Αντίληψης στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO αποτελείται από 27 κριτήρια και 73 υποκριτήρια, σε 6 θεματικές ενότητες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ο κάθε Απολογισμός Βιωσιμότητας αξιολογείται με βάση τα κριτήρια:

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

    Στρατηγική
    Περιβάλλον διακυβέρνησης (δομή / πολιτικές)
    Διαχείριση κίνδυνων
    Μηχανισμοί παρακολούθησης / έλεγχου
    Πληροφόρηση / Επικοινωνία

Β. ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

    Αναγνώριση & Εμπλοκή συμμετόχων
    Σφαίρα επιρροής
    Μηχανισμός αναγνώρισης & προτεραιοποίησης ουσιαστικών θεμάτων

Αναγνώριση & Εμπλοκή συμμετόχων

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    Στρατηγική & Δράσεις για το περιβάλλον
    Επίδραση στο περιβάλλον

Στρατηγική & Δράσεις για το περιβάλλον

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

    Στρατηγική & Δράσεις για τις εργασιακές σχέσεις
    Επίδραση στις εργασιακές σχέσεις

Στρατηγική & Δράσεις για τις εργασιακές σχέσεις

Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΑΓΟΡΑ

    Στρατηγική & Δράσεις για τους πελάτες / καταναλωτές και παρουσία στην αγορά
    Επίδραση στους πελάτες / καταναλωτές και την αγορά

Στρατηγική & Δράσεις για τους πελάτες / καταναλωτές και παρουσία στην αγορά

ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Στρατηγική & Δράσεις για την κοινωνία
    Επίδραση στην κοινωνία

Στρατηγική & Δράσεις για την κοινωνίαCopyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media