ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Αρχική  : Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας : Αξιολόγηση με Βάση την Αντίληψη (Perception Index)
Αξιολόγηση με Βάση την Αντίληψη (Perception Index)

Με στόχο την αποτελεσματικότερη καταγραφή της αντίληψης των Κοινωνικών Εταίρων, οι Κοινωνικοί Εταίροι καλούνται να  αξιολογήσουν όσα αποτυπώνονται και καταγράφονται στον Απολογισμό και στη συνέχεια να  σημειώσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των κριτηρίων.

Η αξιολόγηση αποτελείται από κλίμακα τεσσάρων βαθμών (0,1,2,3). Όλες οι αξιολογήσεις μετράνε ισοβαρώς και στη τελική βαθμολογία θα υπολογίζεται ο μέσος όρος. Όλοι οι συμμετέχοντες Κοινωνικοί Εταίροι παραλαμβάνουν δύο (2) Απολογισμούς Βιωσιμότητας με τυχαίο τρόπο -λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σύγκρουση συμφερόντων– καθώς και τις αντίστοιχες φόρμες αξιολόγησης  όπου θα μπορούν να σημειώσουν τις αξιολογήσεις και τα σχόλιά τους.

Η αξιολόγηση των Απολογισμών Βιωσιμότητας θα πραγματοποιηθεί και φέτος από ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών εταίρων οι οποίοι συγκροτούν τις επιμέρους Επιτροπές Αξιολόγησης.

Οι επιτροπές αποτελούνται από έγκριτους και καταξιωμένους εκπροσώπους των ακόλουθων ομάδων:

 • Επιχειρηματικοί & Επαγγελματικοί Φορείς και Επιστημονικά Ιδρύματα
 • Θεσμικοί Φορείς
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωφελή Ιδρύματα
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκοί
 • Καταναλωτές και Ενώσεις Καταναλωτών

Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media