ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Αρχές

Τα Βραβεία Κοινωνικών Απολογισμών στηρίζονται στις αρχές και τους δείκτες που διέπουν το πλέον έγκυρο και ευρύτερα αποδεκτό διεθνές πλαίσιο για την Κατάρτιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει αναπτυχθεί από τον παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI). Συγκεκριμένα οι αρχές αυτές αφορούν σε:

 • Έμφαση στα ουσιώδη για τον οργανισμό και τους συμμετόχους του ζητήματα (materiality).
 • Διάλογο και εμπλοκή με όλους τους κύριους συμμετόχους (stakeholders). 
 • Iσόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον δηλ. συνολική συνεισφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
 • Ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα πληροφόρησης.

Copyright © 2010 - 2018- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media