ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Αρχική  : Νέα του Θεσμού : Ανακοινώσεις : Tα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012 και οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
Tα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012 και οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Bravo! 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Hilton, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012 που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, από τον Αντιπρόεδρο ΔΣ ΣΕΒ και Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ευθύμιο Βιδάλη.

Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν ανά κατηγορία είναι οι εξής:

1. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Διοίκησης & Διακυβέρνησης Βιωσιμότητας (Governance) – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, INTERAMERICAN Α.Ε., Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ

2. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα εμπλοκής Κοινωνικών Εταίρων και ουσιαστικότητας (materiality) - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, INTERAMERICAN Α.Ε., Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ

3. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (environment) - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

4. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα των εργασιακών σχέσεων (labor relations) - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

5. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Καταναλωτών & Αγοράς (Consumers & Market) – COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, INTERAMERICAN Α.Ε., WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ

6. Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της Κοινωνίας (Society) – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, INTERAMERICAN Α.Ε., WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, ΤΙΤΑΝ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

7. Καλύτερος απολογισμός συνολικά - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, INTERAMERICAN Α.Ε., WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων των οποίων οι απολογισμοί βιωσιμότητας για το 2012 διακρίθηκαν, κατά την απονομή πραγματοποίησαν δηλώσεις για το Θεσμό Bravo! αλλά και τη σημασία του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ως σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας τους.

Γιάννης Ρούντος

Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ Ομίλου INTERAMERICAN
«Ο Απολογισμός, ως μοχλός διαλόγου με τους Συμμετόχους, απασχολεί την INTERAMERICAN κατά προτεραιότητα για τη διατύπωση της κοινωνικής υπευθυνότητάς της, δεδομένου ότι η ύλη του αποτελεί τεκμήριο ιδεών, δεσμεύσεων και σχετικών πρακτικών σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η κοινωνική έκθεση της Εταιρείας κατατίθεται τακτικά στον ανοιχτό διάλογο του QualityNet με την πεποίθηση ότι ο θεσμός αποτελεί γόνιμο έδαφος για βελτίωση της σχέσης με τους κοινωνικούς εταίρους και μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία η INTERAMERICAN στοχεύει».

Μαρία Αλεξίου
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου ΤΙΤΑΝ

«Από το 2003, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσιοποιεί στοιχεία για την κοινωνική και περιβαλλοντική του απόδοση, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, με σκοπό να ενδυναμώσει με το διάλογο και τη διαφάνεια τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας που επιδιώκει διαχρονικά. Η αναγνώριση της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση τόσο των περιεχομένων του ετήσιου απολογισμού, όσο και του τρόπου που αντιμετωπίζονται ουσιώδη θέματα είναι ένα θετικό κίνητρο για όλους όσους εργάζονται συστηματικά με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ματίνα Τζούρου
Communication Supervisor, Coca-Cola Τρία Έψιλον
«Η Υπευθυνότητα δεν είναι απλή δέσμευση για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, αλλά μέρος του DNA της. Μέσα από τις δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που ακολουθεί, έχει "αγγίξει" το 80% της ελληνικής επικράτειας, επενδύοντας ετησίως περίπου 3 εκατ. ευρώ για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Για όλους εμάς στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, αποτελεί καθήκον να επιστρέφουμε αξία και σημαντικά οφέλη στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας μας συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε».

Γιώργος Μαυραγάνης
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΧΑΛΚΟΡ

«Η ΧΑΛΚΟΡ αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θεσμού BRAVO, ευχαριστεί για τη διάκρισή της στην κατηγορία « Καταναλωτές και Αγορά» που αναγνωρίζει την προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες της».

Μιλτιάδης Σταθόπουλος
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης,
Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

«Η Εθνική Τράπεζα, σε μια πορεία πλέον των 170 χρόνων, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό και θεσμικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας αναλαμβάνοντας πάντα σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα μάλιστα σε δύσκολες περιόδους. Η υπεύθυνη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, αντανακλά το Όραμά και τις Αξίες του Οργανισμού και αποδεικνύει τη δέσμευση και αφοσίωσή του στην εταιρική υπευθυνότητα. Η Εθνική Τράπεζα, έχει εντάξει στη μακροχρόνια στρατηγική της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής της συμβολής. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει με συνέπεια και συνέχεια, σε βάθος χρόνου, το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «ΕΥΘΥΝΗ» που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: Άνθρωπος, Πολιτισμός, Περιβάλλον».

Γιώργος Τσαπρούνης
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων WIND

«Mε μεγάλη χαρά συμμετέχουμε για μία ακόμα χρονιά στο θεσμό “BRAVO” και μας τιμά ιδιαίτερα η αναγνώριση των προσπαθειών μας. Έχουμε δεσμευτεί να παράγουμε αξία για κάθε κοινωνική ομάδα που επηρεάζουμε και παραμένουμε με αποφασιστικότητα προσανατολισμένοι στη μακροπρόθεσμη Βιώσιμη Ανάπτυξή μας ώστε να συνεχίσει η WIND να αποτελεί μία θετική δύναμη για τον τόπο μας».

Σοφία Μυλοθρίδου
Υπεύθυνη ΕΚΕ, Σωληνουργεία Κορίνθου

«Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι μία από σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου με εδραιωμένη παρουσία στις κυριότερες αγορές της ενεργειακής και κατασκευαστικής βιομηχανίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός της Εταιρίας είναι να διεξάγει τις δραστηριότητες της με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, να συμβάλεις στις κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται και να σέβεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, των επενδυτών, των πελατών, των προμηθευτών, των κρατικών φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Η σημερινή διάκριση αποτελεί αναγνώριση αυτών των προσπαθειών της Εταιρίας καθώς και απόδειξη ότι έχει επιτύχει να επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλους τους συμμέτοχους της».Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media