ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Αρχική  : BRAVO 2010 - Sustainability Awards : Παρουσίαση 2010
Παρουσίαση 2010

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, θεσμοθετεί για πρώτη φορά φέτος τα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainability Awards, απευθύνοντας ένα μεγάλο “Bravo” στους ελληνικούς οργανισμούς  που έχουν υιοθετήσει με επιτυχία συστηματικές μορφές δράσης & επικοινωνίας  για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με τη θέσπιση των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainability Awards δημιουργείται ένας θεσμός σταθμός στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σημαντικές καινοτομίες για τα ελληνικά δεδομένα, εφόσον:

 • Ανοίγει το διάλογο για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που στηρίζεται στην λογοδοσία (reporting) μεταξύ όλων των συμμετόχων (stakeholder dialogue), εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην διαδικασία αξιολόγησης κοινωνικών απολογισμών μεγάλο μέρος του συνόλου των θεσμικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.
 • Έχει διευρυμένο χαρακτήρα, με δεδομένο ότι επιτυγχάνει τη συμμετοχή στην αξιολόγηση του συνόλου των Οργανισμών –επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις- που υιοθετούν και υλοποιούν συνεπείς στρατηγικές Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
 • Είναι αδιάβλητος, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης είναι διαφανής, αναλυτική, πιστοποιημένη από τρίτο φορέα και πολύ-συμμετοχική.
 • Είναι ανεξάρτητος καθώς ο θεσμός ο ίδιος δε στηρίζεται σε χορηγίες, πέραν των χορηγών επικοινωνίας και  των υποστηρικτών της εκδήλωσης βράβευσης.
 • Είναι έγκυρος, καθώς μια ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, υπό την προεδρία του QNF, έχει την ευθύνη της ανάπτυξης των κριτηρίων αξιολόγησης ενώ παράλληλα μία αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία συμβούλων πιστοποιεί την ορθότητα και τη συνέπεια της διαδικασίας.
 • Είναι προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα για να αντικατοπτρίζει την υπεύθυνη λειτουργία των ελληνικών οργανισμών.
 • Έχει εθνικό χαρακτήρα καθώς υλοποιείται με την υποστήριξη επίσημων θεσμικών φορέων.
 • Στηρίζεται στις αρχές και τις απαιτήσεις του πλαισίου οδηγιών του οργανισμού Global Reporting Initiative.

Τα Sustainability Awards ξεκινούν το 2010 με την απονομή των Βραβείων Κοινωνικών Απολογισμών.


Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media