ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Πλαίσιο

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι σήμερα ζητήματα προτεραιότητας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία και κατά συνέπεια, για την Πολιτεία και τις αρχές (διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές), αλλά και την κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ και ενεργοί πολίτες).

Τα σύγχρονα δεδομένα που βιώνει καθημερινά κάθε πολίτης σε όλα τα μέρη της γης επιβεβαιώνουν ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προτάσσει η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η συμβολή στη δημιουργία μίας υγιούς κοινωνίας, η διαφάνεια, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την ποιότητα ζωής κάθε κοινωνίας, στο παρόν και στο μέλλον. Αναπόφευκτα, οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν αλλαγή, διαφορετικές προσεγγίσεις και αντιμετώπιση χωρίς καθυστέρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να περάσουμε από την απλή διάγνωση της κατάστασης στην δράση και στη συμμετοχή. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι αυτή ακριβώς η δυναμική προσέγγιση της ύπαρξης και της εξέλιξης κάθε επιχείρησης, κάθε οργανισμού και κατ’ επέκταση κάθε κοινωνίας.

Το σημαντικότερο εργαλείο συνολικής καταγραφής και αποτύπωσης των πρωτοβουλιών ενός οργανισμού στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί αναμφίβολα ο Κοινωνικός και Περιβαλλοντικός Απολογισμός. Πέρα από αυτό, ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ή όποιον όρο επιλέξει κανείς να χρησιμοποιήσει) αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος αφού αποτελεί την  πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μία επιχείρηση μετουσιώνει τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε πολιτικές, πρακτικές και αποτελέσματα που μακροπρόθεσμα οδηγούν στον περιορισμό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και στον πολλαπλασιασμό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την επιχειρηματική λειτουργία της.

Στην προσπάθεια αυτή, όλοι –επιχειρήσεις, Πολιτεία, ενεργοί πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη- καλούμαστε να αναλάβουμε δημιουργικό ρόλο, συμβάλλοντας ενεργά και με πράξεις που θα υποστηρίξουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.


Copyright © 2010 - 2018- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media