ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Αρχική  : BRAVO 2011 - Sustainability Awards : ΕΚΔΗΛΩΣΗ BRAVO 2011
ΕΚΔΗΛΩΣΗ BRAVO 2011

«Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011
15.30-21.00 
Ζάππειο Μέγαρο

Ο θεσμός «BRAVO» που οργανώνει το QualityNet Foundation για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει ως στόχο να ενισχύσει και να προάγει τον Ανοικτό Διάλογο μεταξύ «συμ-μετόχων» (stakeholders) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Oι εταιρείες, μέσω της έκδοσης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), επικοινωνούν τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους στα ενδιαφερόμενά τους μέρη προκειμένου να διαμορφώσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μαζί τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και την ευρύτερη κοινωνία.

Ως εκ τούτου, έχοντας ως σημείο αναφοράς τους Απολογισμούς, ο Διάλογος που αναπτύσσεται, εστιάζεται αφενός στη συνεχή βελτίωση των περιεχομένων των Απολογισμών και της επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους συμμετόχους τους και αφετέρου σε θέματα που άπτονται του κοινού ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκομένων μερών.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται και συμμετέχουν στον Ανοιχτό αυτό Διάλογο προσωπικότητες που διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις, από διαφορετικές ομάδες, όπως ακαδημαϊκοί, θεσμικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης,  επιχειρηματικοί & επαγγελματικοί φορείς, δημοσιογράφοι κ.τ.λ.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η εκδήλωση έχει ως βασικό στόχο:
• να αναπτύξει, με αφορμή την αξιολόγηση των απολογισμών ΕΚΕ και την έρευνα αντίληψης, μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), σχετικά με το πώς μπορεί να προωθηθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Κοινωνική Συνοχή μέσω του sustainability reporting
• να συνεχίσει τον διάλογο για την ποιότητα και τη σημασία της βελτίωσης των περιεχομένων των Απολογισμών ΕΚΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς τάσεις
• να καταγράψει την πρόοδο καθώς και τις εμπειρίες των «συμ-μετόχων» από την ενεργοποίηση του διαλόγου
• να διερευνήσει την ανάπτυξη πρακτικών ΕΚΕ που ανταποκρίνονται στις σημερινές οικονομικό-κοινωνικές προκλήσεις.


Copyright © 2010 - 2018- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media