ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Διοργανωτής του θεσμού

Το QualityNet Foundation (QNF), το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, είναι ένας Οργανισμός Κοινωνικής Δικτύωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί ως μια ανοιχτή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα διαλόγου που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό, με στόχο την επίτευξη της Κοινωνικής Συνοχής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το QualityNet Foundation:

 • Καταγράφει τις κοινωνικές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από συστηματική έρευνα και διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.
 • Χτίζει συνεργασίες μεταξύ των θεσμικών και επιστημονικών φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που καλύπτουν τις καταγεγραμμένες ανάγκες και συνάδουν με τους εθνικούς στόχους.
 • Προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες με την ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων και μεθοδολογιών καθώς και δράσεων δικτύωσης με στόχο την θετική επίδραση της δραστηριότητάς όλων των εμπλεκομένων στο τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον.

Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media