ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
 • O θέσμος
 • Νέα του Θεσμού
 • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
 • Αξιολόγηση Απολογισμών Βιωσιμότητας
 • Εταιρικός Διάλογος
 • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
 • Συμμετοχή
 • Bravo! in action
Βασικές Αρχές

Η διαδικασία αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας στηρίζεται στις αρχές και τους δείκτες που διέπουν το πλέον έγκυρο και ευρύτερα αποδεκτό διεθνές πλαίσιο για την Κατάρτιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει αναπτυχθεί από τον παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI). Συγκεκριμένα οι αρχές αυτές αφορούν σε:

 • Έμφαση στα ουσιώδη για τον οργανισμό και τους συμμετόχους του ζητήματα (materiality).
 • Διάλογο και εμπλοκή με όλους τους κύριους συμμετόχους (stakeholders).
 • Ισόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον, δηλαδή συνολική συνεισφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα πληροφόρησης.

Τη φετινή χρονιά θα αξιολογηθούν οι Απολογισμοί Βιωσιμότητας οργανισμών/επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Ελλάδα, των οποίων το reporting period έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2011. Εξαιρούνται οι απολογισμοί που αξιολογήθηκαν στα BRAVO 2011 καθώς και τα εταιρικά έντυπα που παρουσιάζουν δράσεις ΕΚΕ χωρίς να αποτελούν ολοκληρωμένο απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media